Onderwijs


Zowel het Primair, het Voortgezet Onderwijs en het Vervolgonderwijs is van harte welkom in Museum Rijswijk.

Voor elke groep van het Primair Onderwijs is een bezoek aan het museum een verrijking. Afgestemd op het niveau en eventuele thema's waarmee op school gewerkt wordt, volgt er een bezoek aan de tentoonstelling waarbij de kinderen geactiveerd worden. De museumdocenten gebruiken vaak de VTS-methode. Na het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen kunnen deze verwerkt worden in een workshop waarbij de kinderen zelf aan de slag gaan.
Leerlingen leren kijken, verwoorden en luisteren naar elkaar. Door het kijken en bespreken van kunst vinden ze hun plek op de wereld en in verhouding tot elkaar. Kunst prikkelt de fantasie en stimuleert om op creatieve manier met de wereld om te gaan.
Er zijn meerdere basisscholen waarvan alle leerlingen elk jaar een bezoek brengen aan Museum Rijswijk. Hiermee wordt museumbezoek voor deze leerlingen een vertrouwd en vast onderdeel.

Museum Rijswijk is één van de dragende partijen van het project Erfgoedspoor. Via dit programma kunnen de groepen 5 van het basisonderwijs gratis naar het museum. De leerlingen worden ontvangen door Jannes de Goochelaar die ze al spelenderwijs van alles leert over geschiedenis, bewaren en Oud Rijswijk.
Museum Rijswijk doet mee in Menu 1 van het Cultuurmenu van Den Haag.

Bespreek je wensen met Astrid Huitker, educatie@museumrijswijk.nl

 

Interactieve rondleiding:
60 minuten
2 museumdocenten (voor 15-32 leerlingen)
€135

Interactieve rondleiding met workshop:
90 minuten
2 museumdocenten (voor 15-32 leerlingen)
€200

Het Voortgezet Onderwijs is welkom voor een interactieve rondleiding waarbij de invulling in nauw overleg met de leerkracht plaatsvindt. Zo kan de nadruk bijvoorbeeld op het kunstbeschouwende liggen of juist op het materiaalgebruik. De rondleider houdt rekening met het niveau, de concentratie en voorkennis van de leerlingen en zal deze actief bij de rondleiding betrekken.
Een bezoek kan ook altijd gekoppeld worden aan een workshop.
Museum Rijswijk is cultuurkaarthouder van CJP.

Bespreek je wensen met Astrid Huitker, educatie@museumrijswijk.nl