Onderwijs


Zowel het Primair, het Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs is van harte welkom in Museum Rijswijk.

Voor elke groep van het Primair Onderwijs is een bezoek aan het museum een verrijking. Afgestemd op het niveau en eventuele thema's waaraan gewerkt wordt, volgt er een bezoek aan de tentoonstelling waarbij de kinderen geactiveerd worden. De docenten gebruiken vaak de VTS-methode. Na het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen kunnen deze verwerkt worden in een workshop waarbij de kinderen zelf aan de slag gaan.
Museum Rijswijk is tevens één van de dragende partijen van het project Erfgoedspoor. Via dit programma kunnen de groepen 5 van het basisonderwijs gratis naar het museum. De leerlingen worden ontvangen door Jannes de Goochelaar die ze al spelenderwijs van alles leert over geschiedenis, bewaren en Oud Rijswijk.
Museum Rijswijk is ook partner van Kunst in School.

Vanaf schooljaar 2022-23 is Museum Rijswijk opgenomen in het Cultuurmenu van Den Haag.

Interactieve rondleiding:
60 minuten
2 museumdocenten (voor 15-32 leerlingen)
€100

Interactieve rondleiding met workshop:
90 minuten
2 museumdocenten (voor 15-32 leerlingen)
€150

Het Voortgezet Onderwijs is welkom voor een interactieve rondleiding waarbij de invulling in nauw overleg met de leerkracht plaatsvindt. Zo kan de nadruk bijvoorbeeld op het kunstbeschouwende liggen of juist op het materiaalgebruik. De rondleider houdt rekening met het niveau, de concentratie en voorkennis van de leerlingen en zal deze actief bij de rondleiding betrekken.
Afhankelijk van de tentoonstelling kan het ook gekoppeld worden aan een workshop.
Museum Rijswijk is cultuurkaarthouder.

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden en kosten contact op met Astrid Huitker, educatie@museumrijswijk.nl .

 

Voor de Papier Biënnale 2022. Transition vragen we het publiek om hun positie aan te geven ten opzichte van verandering op onderstaande kaart. Deze kaart mag gedownload worden voor gebruik in klaslokalen om een gesprek met leerlingen te voeren over het thema Transitie.
Als je een groter bestand wil met begeleidende tekst, stuur dan een mail naar educatie@museumrijswijk.nl.