Onderwijs


Zowel het Primair als het Voortgezet Onderwijs is van harte welkom in Museum Rijswijk.

Voor elke groep van het Primair Onderwijs is een bezoek aan het museum een verrijking. Afgestemd op het niveau en eventuele thema's waaraan gewerkt wordt, volgt er een rondje door het museum en kan er gekozen worden voor een praktisch afsluitend gedeelte in de vorm van een workshop.
Museum Rijswijk is tevens één van de dragende partijen van het project Erfgoedspoor. Via dit programma kunnen de groepen 5 van het basisonderwijs gratis naar het museum. De leerlingen worden ontvangen door Jannes de Goochelaar die ze al spelenderwijs van alles leert over geschiedenis, bewaren en Oud Rijswijk.
Museum Rijswijk is ook partner van Kunst in School.

Het Voortgezet Onderwijs is welkom voor een interactieve rondleiding waarbij de invulling in nauw overleg met de leerkracht plaatsvindt. Zo kan de nadruk bijvoorbeeld op het kunstbeschouwende liggen of juist op het materiaalgebruik. De rondleider houdt rekening met het niveau, de concentratie en voorkennis van de leerlingen en zal deze actief bij de rondleiding betrekken.
Afhankelijk van de tentoonstelling kan het ook gekoppeld worden aan een workshop.
Museum Rijswijk is cultuurkaarthouder.

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden en kosten contact op met Astrid Huitker, educatie@museumrijswijk.nl of 070 3903617.