/DOC


/DOC

Wie op zoek is naar informatie over het Rijswijks cultureel erfgoed, of zich bezighoudt met genealogisch onderzoek, kan terecht in het /DOC. Tal van bronnen kunnen hier worden geraadpleegd. Denk aan het bevolkingsregister, doop-, trouw- en begrafenisregisters, notariële archieven, topografische informatie en documentatie over Rijswijkse kunstenaars. De bibliotheek bevat vrijwel alle publicaties over Rijswijk die sinds de 17de eeuw zijn uitgegeven.

Wie het /DOC wil bezoeken, kan zich aanmelden via arjankwakernaak@museumrijswijk.nl. Geef aan welke dag en tijdstip u wilt komen en wat de aard/onderwerp is van het bezoek. De gewenste stukken kunnen dan van te voren worden klaargelegd. Per email ontvangt u een bevestiging van het voorgenomen bezoek.

Bent u bezig of wilt u beginnen met het uitzoeken van uw eigen “Verborgen Verleden?” Heeft u bij het maken van uw stamboom of stamreeks uitgebreidere hulp of advies nodig? Neem dan contact op met Arjan Kwakernaak van Museum Rijswijk, info@museumrijswijk.nl of 070 – 3903617. Hij informeert u over de mogelijkheden.