Collectie


De collectie van Museum Rijswijk omvat ruim 10.000 voorwerpen. Zo bezit het museum een grote collectie schilderijen, prenten en tekeningen van kunstenaars die vanaf de 17de eeuw in Rijswijk hebben gewoond en/of gewerkt. Werken van onder andere Jacob van der Croos (ca. 1630-na 1683), Paulus Constantijn La Fargue, Jan ten Compe en Johannes Bosboom springen in het oog.

Rond 1900 was in Rijswijk een grote groep kunstenaars werkzaam, onder wie Willem Carel Nakken, Pieter de Regt, Willem Bastiaan van Horssen en Otto Kriens. Ook van volgende generaties kunstenaars heeft het museum werk verzameld, zoals Hermanus Berserik, Cees Andrea, Karel Delfos en van de papierkunstenaars Peter Gentenaar en Pat Gentenaar-Torley.

Het museum heeft ook een enorme fotocollectie van omstreeks 1860 tot heden die een beeld geven van de ontwikkeling van Rijswijk van een klein dorp tot de grote gemeente die het nu is.

Tevens zijn er kleine deelcollecties zoals die van de Vrede van Rijswijk. Dit vredesverdrag werd in 1697 gesloten op het (niet meer bestaande) Huis ter Nieuwburch. Boeken, prenten en penningen herinneren aan die historische gebeurtenis die Rijswijk heel even internationaal onder de aandacht bracht.

Ook is er een collectie over de dichter Hendrik Tollens (1780-1856). Er zijn persoonlijke bezittingen zoals zijn schrijfkist en zijn zilveren inktstel. Daarnaast zijn er portretten, handschriften en natuurlijk een compleet overzicht van zijn dichtbundels. Tollens woonde hier de laatste tien jaar van zijn leven. Het museum dankt er zijn bijnaam Het Tollenshuis aan.