Geweest

De Berserik collectie


21 jan t/m 7 apr 2024


Berserik in Rijswijk
21 januari - 7 april 2024

De kern van de collectie werken van Hermanus Berserik (1921-2002) in Museum Rijswijk is tussen 1980 en 2000 direct aangekocht van de kunstenaar. Aan het begin van deze eeuw was de collectie al groot in omvang en divers in samenstelling. Sindsdien zijn er stapsgewijs werken aan toegevoegd. In de afgelopen jaren is de collectie weer explosief gegroeid dankzij diverse schenkingen en een groot bruikleen van het rijk. Op deze wijze deden onder meer kapitale werken hun intrede die anders buiten het bereik van het museum zouden zijn gebleven. Nog meer facetten van Berseriks kunstenaarschap krijgen hiermee invulling, vooral dankzij de werken uit de periode na 1990 die nog maar spaarzaam in de collectie aanwezig waren.

Berseriks werk werd aanvankelijk gekenmerkt door stilte en iets raadselachtigs. De toeschouwer is voortdurend op zoek naar iets dat niet in de voorstelling is te zien. In zijn latere, veel losser geschilderde landschappen en kustgezichten verraden de onmiskenbare tekenen van verval in de voorstelling de nostalgie van een ouder wordende kunstenaar.

 


Hermanus Berserik, De bui komt op, acrylverf op doek, 1993


De documentaire over Hermanus Berserik van Dan van der Kooy
in opdracht van Museum More is ook te zien in de tentoonstelling.