ANBI


Aan Museum Rijswijk en de stichting Vrienden van het Museum Rijswijk is de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) toegekend met - en dat is erg belangrijk - de toevoeging cultuur. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt namelijk een extra belastingaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Alle ANBI's zijn sinds 1 januari 2014 verplicht om diverse gegevens openbaar maken.  

Een schenking is een geweldig gebaar, want daarmee geeft u de Vrienden van het Museum Rijswijk het vertrouwen én de middelen om het kunstaanbod en de culturele functie verder uit te bouwen.

Wilt u als particulier of bedrijf met gebruik making van extra hoge belastingaftrek Museum Rijswijk ook een extra steuntje in de rug geven, kijk dan naar de uitleg bij Voordelig schenken. 

Fiscaal voordelig schenken
Particulieren kunnen voordelig schenken doordat de gift aan een culturele ANBI als aftrekpost bij de inkomstenbelasting mag worden opgevoerd, verhoogd met 25%. En met een periodieke schenking heeft u nog meer voordeel omdat er geen aftrek drempel van toepassing is. Schenk als voorbeeld minimaal 5 jaar € 100,- per jaar dan mag u jaarlijks € 125,- als aftrekpost opvoeren waardoor u minder belasting gaat betalen. Bij het hoogste belastingtarief levert u dat € 65,- voordeel op zodat het u netto slechts € 35,- kost.

Als bedrijf mag u zelfs uw gift verhoogd met 50% in aftrek brengen op uw VPB aangifte.