ANBI


Aan Museum Rijswijk en de stichting Vrienden van het Museum Rijswijk is de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) toegekend met - en dat is erg belangrijk - de toevoeging cultuur. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt namelijk een extra belastingaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Alle ANBI's zijn sinds 1 januari 2014 verplicht om diverse gegevens openbaar maken.  

Een schenking is een geweldig gebaar, want daarmee geeft u de Vrienden van het Museum Rijswijk het vertrouwen én de middelen om het kunstaanbod en de culturele functie verder uit te bouwen.

Wilt u als particulier of bedrijf met gebruik making van extra hoge belastingaftrek Museum Rijswijk ook een extra steuntje in de rug geven, kijk dan naar de uitleg bij Voordelig schenken. 

Fiscaal voordelig schenken
Particulieren kunnen voordelig schenken doordat de gift aan een culturele ANBI als aftrekpost bij de inkomstenbelasting mag worden opgevoerd, verhoogd met 25%. En met een periodieke schenking heeft u nog meer voordeel omdat er geen aftrek drempel van toepassing is. Schenk als voorbeeld minimaal 5 jaar € 100,- per jaar dan mag u jaarlijks € 125,- als aftrekpost opvoeren waardoor u minder belasting gaat betalen. Bij het hoogste belastingtarief levert u dat € 65,- voordeel op zodat het u netto slechts € 35,- kost.

Als bedrijf mag u zelfs uw gift verhoogd met 50% in aftrek brengen op uw VPB aangifte.

 

ANBI INFORMATIE

NAAM

Stichting Museum Rijswijk

 

RSIN

35.40.236

 

CONTACTGEGEVENS

Stichting Museum Rijswijk
Herenstraat 67
070 3903617 (bereikbaar ma-vr 9-17u; za-zo 11-17u)
info@museumrijswijk.nl

KvK nummer: 41150250
BTW nummer: NL003540236B01

 

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel de instandhouding van een museum te Rijswijk en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder bijvoorbeeld het exploiteren van een horeca-gelegenheid en van een museumshop en het verhuren van ruimten en meer in het algemeen het verrichten van al zodanige activiteiten die aan het doel dienstbaar zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

 

INKOMSTEN

Inkomsten worden verkregen door entreeheffing, uitkering van de Museumkaart, subsidies van diverse overheden, sponsoring en donaties van particulieren, fondsen en bedrijven.

 

VERMOGENSBEHEER

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Inkomsten worden uitsluitend besteed aan de doelstellingen.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Stichting Museum Rijswijk wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit een persoon. De directeur/bestuurder en opereert met volledige bevoegdheid en is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van Museum Rijswijk.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

 

BELONINGSBELEID

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van Museum Rijswijk vallen onder de Museum CAO.

 

FINANCIEEL EN INHOUDELIJK JAARVERSSLAG

Zie jaarstukken op deze website.