Vrienden


HAAL HET BESTE UIT MUSEUM RIJSWIJK: WORD NU VRIEND!

Museum Rijswijk is een plek waar oude verhalen worden verteld en nieuwe verhalen worden gemaakt die gaan over papier, textiel en erfgoed. Als u Museum Rijswijk steunt, inspireert u ons om nog beter ons verhaal te doen.

Word Vriend

Vrienden van Museum Rijswijk genieten van speciale programma's en bouwen relaties op met curatoren en anderen die dezelfde interesses delen, allemaal in een intieme setting, voor én achter de schermen.
Met een jaarlijkse (minimum) donatie van € 40 ondersteunt u activiteiten van Museum Rijswijk. Denkt u hierbij vooral aan het verwerven van aanwinsten voor de collectie, het initiëren van nieuwe - of het verbeteren van - museale presentaties.
Als dank voor uw bijdrage heeft u als Vriend gratis toegang tot het museum, woont u gratis lezingen bij en wordt u uitgenodigd voor exclusieve Vriendenmiddagen. Tijdens deze middagen wordt u ontvangen door de directeur, krijgt u een rondleiding van de conservator door de nieuwe tentoonstelling en wordt de middag afgesloten met koffie en taart.

Vriendenmiddagen 2020

In 2020 staan er vier Vriendenmiddagen gepland, van 15.00 tot 17.00:

  • Dinsdag 28 jan: Tentoonstelling Precious Paradise, rondleiding door curator Diana Wind;
  • Dinsdag 28 apr: Tentoonstellingen Teddy Scholten en Buitenplaatsen in Rijswijk, rondleiding door conservator Arjan Kwakernaak;
  • Dinsdag 30 jun: Papier Biënnale 2020, rondleiding door curator Diana Wind;
  • Dinsdag 1  dec: Tentoonstellingen Ian Berry en Herenstraat, rondleiding door curator Diana Wind resp. Arjan Kwakernaak.

Svp aanmelden via educatie@museumrijswijk.nl

Als u oude en nieuwe verhalen wilt blijven beleven in Museum Rijswijk, steun ons dan door vriend te worden en minimaal € 40 over te maken. Maak het bedrag over op bankrekening NL98 RABO 0136 9832 43 ten name van Stichting Museum Rijswijk onder vermelding van ‘Vrienden Museum Rijswijk’.

Plan uw donatie

Draag bij aan de toekomst van Museum Rijswijk door een speciale donatie te plannen, zoals een legaat in uw testament of een schenking en ga voortaan als vriend van Museum Rijswijk door het leven. Museum Rijswijk heeft een ANBI-status en is door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten en schenkingsrecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren. Een legaat of een schenking kan dus niet alleen voor het museum maar ook voor ú aantrekkelijk zijn.

Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet biedt iemand die periodiek aan een culturele ANBI-instelling een schenking doet een groot fiscaal voordeel. Nieuw is vooral de culturele multiplier waardoor een periodieke schenker 1,25 x zijn belastingtarief fiscaal terugkrijgt. Valt iemand in het hoogste belastingtarief van 52%, dan resulteert dit in 52% x 1,25 = 65% fiscale aftrek. Van elke € 1.000 krijgt de schenker dus € 650 van de belasting terug. De extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000. U kunt het bedrag dat u schenkt verhogen met het bedrag dat voor u aftrekbaar is van de belasting. Dit kost u niets en Museum Rijswijk krijgt een nog groter bedrag geschonken.

Vragen?

Heeft u vragen, neem contact op met Arnoud van Aalst, directeur Museum Rijswijk via 06 4735 4792 of arnoudvanaalst@museumrijswijk.nl