Nu

Gezocht: verhalen van eerste bewoners


27 jun t/m 13 nov 2022


Dorp in beweging
Gezocht: Eerste bewoners van nieuwe Rijswijkse wijken

Tot en met 13 november is in Museum Rijswijk de tentoonstelling Dorp in Beweging te zien. Deze tentoonstelling laat zien hoe het dorp Rijswijk vanaf het einde van de 19de eeuw uitgroeide tot de stad die het vandaag de dag is. Vooral in de periode 1955-1970 nam Rijswijk door de bouwplannen van burgemeester Bogaardt ongekend in omvang toe.

Museum Rijswijk is op zoek naar foto’s en ‘verhalen’ van de eerste bewoners uit die periode. Dat gaat om de nieuwbouw in wijken als Te Werve, Stervoorde, de Kleurenbuurt, Muziekbuurt en de Ministerbuurt.

Hoe was het om te wonen in deze nieuwbouwwijken, hoe waren de woningen en de straten, waren er faciliteiten als winkels en scholen, was er contact met medebewoners, was er openbaar vervoer maar ook, wat ontbrak er?

Stuur uw foto’s en verhalen naar educatie@museumrijswijk.nl.

Museum Rijswijk verzamelt uw bijdragen in een map die op de tentoonstelling te zien en te lezen is. Na afloop van de tentoonstelling worden alle bijdragen opgenomen in de documentatieverzameling van Museum Rijswijk.