Geweest

Open Call Papier Biƫnnale 2022

Laten we dromen!


2 apr t/m 1 sep 2021


Open Call Papier Biënnale 2022. Laten we dromen!

Deadline 1 september 2021

De Papier Biënnale 2022 (26 juni - 13 november 2022) is een internationale tentoonstelling van kwalitatief hoogstaande en inhoudelijk sterke hedendaagse beeldende kunst waarin papier als materiaal de hoofdrol speelt. 

Thema: Laten we dromen!

De Papier Biënnale 2022 heeft als thema Laten we dromen!. Het is actueel en tegelijkertijd van alle tijden. In de afgelopen periode was onze bewegingsvrijheid noodgedwongen enorm beperkt en dit heeft op veel fronten vergaande consequenties gehad. Het ontbreken van perspectief in een langere periode is hard aangekomen. De behoefte ruimte en vrijheid in jezelf te creëren is op dit moment enorm, om ondanks alles te blijven dromen en zo toch altijd perspectief te hebben en die zelf te creëren. 

De Papier Biënnale 2022 zal de vele interpretatiemogelijkheden en betekenissen van droomwensen tonen die kunstenaars in hun werk eraan geven. Wij vragen om persoonlijke opvattingen die voor iedereen goed invoelbaar zijn en maatschappelijk geëngageerd.

De optelsom van visies op het thema Laten we dromen! zijn getuigenissen van de behoefte aan optimisme, bewegingsruimte en grenzeloos denken. 

Wij nodigen kunstenaars die werken met papier als hoofdmateriaal en geëngageerd zijn met het thema Laten we dromen! van harte uit om voor 1 september 2021 een e-mail te sturen naar Diana Wind, curator van de Biënnale: dianawind@museumrijswijk.nl. Stuur maximaal 10 lage resolutie beelden (alleen jpg of pdf) mee als bijlage. Voor 1 oktober 2021 ontvang je bericht van Diana Wind of je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de Papier Biënnale 2022. 

Open Call Paper Biennial 2022. Let's dream!

Deadline September 1, 2021

The Paper Biennial 2022 (June 26 - November 13) is an international exhibition of high-quality and substantive contemporary visual art in which paper as a material plays the leading role.

Theme: Let's dream!

The theme of the Paper Biennial 2022 is Let's dream!. It is current and timeless at the same time. Recently, our freedom of movement has been forced to be extremely limited and this has had far-reaching consequences on many fronts. The lack of perspective in a longer period of time has hit us hard. The need to create space and freedom within yourself is enormous at the moment, to keep dreaming despite everything and thus create your own perspective.

The Paper Biennial 2022 will show the many interpretations and meanings of dream wishes that artists give to them in their work. We ask for personal views that are easily understood by everyone and that are socially engaged.

The sum of visions on the theme Let's dream! are testimonies of the need for optimism, freedom of movement and limitless thinking.

We invite artists who work with paper as their main material and are committed to the theme Let's dream! We cordially invite you to send an email to Diana Wind, curator of the Biennial before September 1, 2021: dianawind@museumrijswijk.nl. Send a maximum of 10 low resolution images (jpg or pdf only) as an attachment. Before October 1, 2021 you will receive a message from Diana Wind whether you will be invited to participate in the Paper Biennial 2022.