Nu

Open Call Papier Biennial 2020


2 aug t/m 31 okt 2019


Open Call Papier Biënnale 2020
Deadline 31 oktober 2019

De Papier Biënnale 2020 (12 juli - 15 november) is een internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst waarin papier als materiaal de hoofdrol speelt.

Thuis

De Papier Biënnale 2020 heeft als belangrijk en actueel thema Thuis. In onze geglobaliseerde wereld is het niet meer vanzelfsprekend dat je blijft waar je geboren bent. Meer dan ooit trekt men om welke reden dan ook de wereld in. Maar voor iedereen geldt dat zij een veilig Thuis willen. Het is een universeel begrip met vele betekenissen en invullingen. Voor elk mens op de wereld is een gevoel van ergens thuis te horen essentieel; het is ontwrichtend en slaat de bodem onder het bestaan weg wanneer er geen thuis is. Recente cijfers spreken van 68 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Daarnaast zijn er 5 miljoen staatlozen, mensen zonder paspoort die niet worden erkend in het land waar zij wonen. Een deel van de economische migranten zijn moderne slaven die niet in staat worden gesteld om een thuis op te bouwen.

Migratie is een belangrijk politiek onderwerp, het nieuws staat er bol van. Mensen zijn bang dat zij de eigen identiteit en verworven rechten en vrijheden kwijtraken door immigranten. De thuisblijvers bouwen letterlijk of figuurlijk een muur om hun land terwijl de migranten op zoek zijn naar een veilig thuis voor hun familie zodat hun kinderen op een betere plek kunnen opgroeien.

De Papier Biënnale 2020 zal de vele interpretatiemogelijkheden en betekenissen van het begrip Thuis tonen die kunstenaars in hun werk eraan geven. Het zijn persoonlijke opvattingen die voor iedereen goed invoelbaar zijn. Kunstenaars die aan de tentoonstelling zullen deelnemen zijn maatschappelijk geëngageerd en/of geven inzicht in hun persoonlijke beleving als wereldburger.

De optelsom van de visies op het thema Thuis zijn getuigenissen van de universaliteit van het belang dat ieder mens hecht aan liefde en geborgenheid.

Wij nodigen kunstenaars die werken met papier als hoofmateriaal en geëngageerd zijn met het thema Thuis van harte uit om voor 31 oktober 2019 een e-mail te sturen naar Diana Wind, curator van de Biënnale: dianawind@museumrijswijk.nl. Stuur maximaal 10 lage resolutie beelden (alleen jpg of pdf) mee als bijlage. Voor 1 december 2019 ontvangt u bericht van Diana Wind of u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Papier Biënnale 2020.


Pim Palsgraaf, Ashes 06, 2019, papier, karton en hout, 98 x 55 cm

Open Call 2020 Paper Biennial
Deadline 31 oktober 2019

The 2020 Paper Biennial (July 12th – November 15th) is an international contemporary art exhibition in which paper as an artistic material is the protagonist.

Home

The main theme of the 2020 Paper Biennial is the topical subject Home. In our globalised world it has become uncommon to stay at the same place as where one was born. More than ever, and for many different reasons, people emigrate. But everyone has in common that they long for a save Home. Home is a universal understanding with many meanings and interpretations. For everyone it is essential to call a place Home; absence of a home is disruptive and will blow away the ground under every existence. Recent figures speak of 68 million refugees in the world and 5 million stateless people; they are not recognized by their government and do not have a passport. A part of the economical immigrants is exploited as modern slaves and does not have the opportunity to build a new and save existence.

Migration is an important political topic you can daily read about it in the newspapers. People are afraid that the large amount of immigrants will influence their culture in a way that their identity will vanish and that they will lose their acquired liberties. The indigenous people are literally and figuratively building walls at their borders, while immigrants are seeking for a save home for their family, for a better place to raise their children.

The 2020 Paper Biennial will show a selection of works with a multitude of interpretations, both personal and universal, and meanings about the topic Home. Although the artists give their personal interpretation, it will be accessible and understandable to a large audience. The participating artists are socially engaged and/or they will give insight in their personal vision as world citizens on the topic Home.

The sum of the visions on the topic Home are testimonies of the worldwide importance of love and security for every person on earth.

We cordially invite artists who work with paper as their main material and who are committed to the topic Home to send an e-mail to Diana Wind, curator of the 2020 Paper Biennial: dianawind@museumrijswijk.nl. Please enclose a maximum of 10 low resolution images (jpg or pdf only). Before December 1st we will contact you to let you know if you have been invited to participate in the 2020 Paper Biennial.