Verwacht

Het stadhuis van Rijswijk


20 okt t/m 13 jan 2019


Het stadhuis van Rijswijk

In het najaar van 1952 trad Archibald Bogaardt aan als burgemeester van Rijswijk. Binnen enkele maanden had hij de raad overtuigd van de noodzaak van een nieuw stadhuis. Het ontwerp van architect J.C. van Buytenen was in korte tijd gereed en de burgemeester hoopte in 1954 met de bouw te kunnen beginnen. Tot zijn grote frustratie bleef echter goedkeuring van het rijk uit. Pas in 1964 kon Bogaardt de eerste paal slaan; uiteindelijk betrokken de ambtenaren in het voorjaar van 1967 hun nieuwe behuizing.

Aan de hand van foto’s, tekeningen en tal van voorwerpen vertelt de tentoonstelling het bewogen leven van het Rijswijkse Stadhuis.