Sinds 1 januari 2013 is het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI) gevestigd  in de studieruimte op de eerste etage van het Museum. RHI  heeft als doel om voor burgers en instellingen te fungeren als het expertisecentrum op het gebied van de geschiedenis van het erfgoed van Rijswijk. Dit doet het door cultuurhistorische informatie in diverse uitingsvormen te verzamelen, te ontsluiten, te beheren en beschikbaar te stellen. Gratis toegankelijk  voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Rijswijk of over zijn/haar eigen geschiedenis of stamboom. Het Rijswijks Historisch informatiecentrum laat het verleden leven!


Collectie

Wat kunt u verwachten? Vanzelfsprekend veel materiaal over de lokale geschiedenis en onderwerpen die een raakvlak hebben met Erfgoed.
Onder meer:
- de doop-, trouw- en begrafenisboeken van Rijswijk voor 1811
- akten van de burgerlijke stand na 1811
- uittreksels uit het bevolkingsregister 1825-1939
- het dienstbodenregister over de periode 1880-1922
- boeken en documentatiemateriaal over de geschiedenis van Rijswijk,
  Holland en Zuid-Holland, genealogie, kastelen en buitenplaatsen etc.
- tijdschriften
- digitale bestanden, bruikbaar voor stamboomonderzoek
- informatie over cultureel erfgoed
- Zuid-Hollandse geschiedenis
- geschiedenis van Holland
- microfiches van onder andere bestuursarchieven, transportregisters
  en Rijswijkse kranten
- nu al meer dan 8000 foto's en prentbriefkaarten via de Beeldbank.
  www.beeldbankrijswijk.nl

Het materiaal is ook te vinden via de catalogus van de Bibliotheek aan de Vliet. http://www.bibliotheekaandevliet.nl/collectie/catalogus.html

Wist u dat …

  • in de studieruimte WiFi aanwezig is  en dat u  pc’s en een scanner kunt gebruiken?
  • oude Rijswijkse archieven te vinden zijn bij het Regionaal Historisch Centrum te Delft ?  http://www.archief-delft.nl/
  • u ook digitaal materiaal vindt via:  http://rollemagenealogie.nl/      button Rijswijk?
  • toegang gratis is?

Openingstijden en contact
Het RHI is geopend van dinsdag t/m donderdag
van 11.00-17.00 uur
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Museum Rijswijk,  medew. studieruimte
Herenstraat 67,
2282 BR Rijswijk.

070-3903617
info@museumrijswijk.nl
Volg ons op twitter: @historyswijk.nl


Vrijwilliger Beeldbank worden?

Voor het bijwerken van de Rijswijkse beeldbank kunnen wij nog wel menskracht gebruiken. Werkt u graag met de computer en heeft u een paar uurtjes per week over? Stuur dan een mail, liefst met ook uw telefoonnummer, naar info@museumrijswijk.nl  onder vermelding van “vrijwilliger beeldbank”. 

 


 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR

Het genealogisch inloopspreekuur is op
iedere eerste woensdag van de maand.

 

lees meer...


Via http://www.beeldbankrijswijk.nl kunt u gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collectie van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum opzoeken, bekijken en eventueel bestellen. Reproducties van afbeeldingen worden naar keuze als foto of als digitaal bestand geleverd.

Bij publicatie dient u rekening te houden met auteursrechten. Wij hebben al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Mocht u van mening zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Fotokopieën A4, zwart-wit (ter plekke) € 0,10
Foto's Beeldbank A4 € 5,00 (exclusief verzendkosten)
Kopieën van aktes op aanvraag € 5,00 (inclusief verzendkosten)
Publicatierecht € 45,00 per foto


Uit Rijswijks verleden
foto van de maand.

Beeldbank Rijswijk bevat foto’s  over de geschiedenis van Rijswijk en haar bewoners. De Beeldbank vindt u via www.beeldbankrijswijk.nl. Een aantal foto’s heeft nog geen (volledige) beschrijving. Dit is er één van. Maar ook andere  foto's die op de Beeldbank staan  kunt u van commentaar voorzien of  informatie aanvullen.

Herkent u de mensen op deze foto?  Waar is de foto genomen? De medewerkers van de studieruimte in Museum Rijswijk doen  ook deze maand  graag  weer een beroep op u. 
Stuur uw reactie naar info@museumrijswijk..nl of bel naar 3903617 (Museum Rijswijk, studieruimte).

De foto van de maand december toonde de  Prins Mauritsschool omstreeks 1925, met achteraan juffrouw Paulina van Wigcheren, die haar hele leven lang in Rijswijk onderwijzeres is geweest.


     
     
 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl