CAN(T) LIVE (T)HERE

22 maart - 17 april

 

Installatie
bestaande uit portretten
van bewoners
van het AZC in Rijswijk.

 

 

 

Van 22 maart tot en met 17 april is in Museum Rijswijk de installatie Can(t) live (t)here te zien, bestaande uit portretten van bewoners van het AZC in Rijswijk. Met behulp van een audio-installatie zijn de verhalen van deze mensen te beluisteren. De installatie is samengesteld door drie Rijswijkse fotografen: Vincent van Gaalen, Loek van Vliet en Kim Tieleman.
In 2015 kreeg Europa te maken met een enorme toestroom aan vluchtelingen. In allerlijl werden tijdelijke opvangcentra gebouwd, zo ook in Rijswijk. In het najaar van 2015 namen hier ongeveer …. vluchtelingen hun intrek. Het project ‘Can(t)live (t)here’ stelt een aantal van deze nieuwe inwoners van Rijswijk aan ons voor. Wie zijn deze mensen, waar komen ze vandaan, wat dwong hen huis en haard te verlaten en wat maakten ze mee op zoek naar een veilig heenkomen.
Vincent van Gaalen, Loek van Vliet en Kim Tieleman gingen op zoek naar de achtergronden van de bewoners van het AZC in Rijswijk. Zij spraken met hen en ze lieten ze hun verhalen vertellen. Ook deelden de bewoners hun persoonlijke foto’s die het leven van voor en tijdens de vlucht laten zien. Van deze bewoners zijn door de fotografen portretfoto’s gemaakt. Op sommige foto’s zijn de geportretteerden alleen van achter te zien en in een geval zelfs helemaal niets. Voor hen en hun familie is het te gevaarlijk hun identiteit te onthullen.
Onder de titel Can(t) live (t)here zijn een klein aantal van deze verhulde portretten en de daarbij horende verhalen te zien in Museum Rijswijk. Het maakt de bezoeker bewust van de onzekerheid waarin de bewoners van het AZC leven.  Onzekerheid over hun toekomst, onzekerheid over het lot van familie en vrienden die in het land van herkomst zijn achtergebleven maar ook de onzekerheid of zij hier de veiligheid vinden die hen in de eerste plaats noopte hun land van herkomst te ontvluchten.
Alle verhalen van de geïnterviewde bewoners van het AZC en het fotomateriaal is bijeengebracht in de publicatie ‘Can(t)live (t)here’. Op 23 maart zal deze publicatie huis aan huis in Rijswijk worden bezorgd.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11- 17 uur;
Eerste Paasdag gesloten,
Tweede Paasdag 11-17 uur

Voor meer informatie:
www.cantlivethere.nl

 

 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl